Meme Dikleştirme

Meme estetiği ameliyatlarının ülkemizde ve dünyada kadınlar arasında bu kadar popüler olmasının en önemli nedeni, memelerin kadın kimliği ve güzelliği ile özdeşleştirilmesidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak memelerin eski diriliğini, canlılığını ve hacmini kaybederek sarkması kadınların görünümlerinden hoşnutsuzluk duymalarına neden olabilir. Bu durum bazı kadınlarda ciddi düzeyde öz güven eksikliği oluşmasına yol açabilir. Daha estetik görünen, dik ve çekici memelere sahip olmak isteyen kadınlar için göğüs dikleştirme ameliyatı etkili bir çözüm olma özelliğine sahiptir.

 

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nedir?

Kadınlığın simgelerinden biri olarak kabul edilen memeler zaman içerisinde hamilelik, emzirme, kilo alıp verme, yaşlanma ve yerçekimi etkisi gibi nedenler sonucunda deformasyona uğrayarak sarkabilir. Bunun sonucunda memelerin dik görünümünü kaybetmesi gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Meme dikleştirme ameliyatı sarkık, hacimsiz ve asimetrik memelerin görünümünün iyileştirilmesi amacıyla uygulanan bir meme estetiği prosedürüdür.

Hasta özelinde planlanan meme dikleştirme ameliyatı sayesinde memelere eski formunun kazandırılması ve yeni bir form verilmesi mümkün olur. Meme dikleştirme ameliyatı hastanın mevcut meme dokusunun miktarına göre meme implantı kullanılarak ya da kullanılmadan yapılabilir.

Doğumsal ya da sonradan meydana gelen nedenler sonucu meme dokusunda sarkma meydana gelen hastalarda doğru tekniklerle uygulanan meme dikleştirme ameliyatı doğal ve etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Meme dikleştirme ameliyatında uygulanacak teknik ve prosedürün kapsamı, meme dokusundaki ve meme başındaki sarkmanın derecesine göre değişiklik gösterebilir. Meme dikleştirme ameliyatı yapılacak hastanın yalnızca meme dokusunda sarkma olduğu durumlarda meme başının altından karın derisiyle birleşme noktasına kadar yapılan kesiyle deri çıkarılması yoluyla memede hedeflenen dikleşme sağlanabilir. Deri kalitesi, elastikiyeti ve hastanın ihtiyaçları doğrultusunda meme dikleştirme ameliyatı yalnızca meme implantı kullanılarak da yapılabilir. Hastada meme başının yeniden konumlandırılması ihtiyacı varsa kesinin genişletilmesi gerekir. Bu tür vakalarda areolanın çepeçevre kesilmesini ve meme başının daha yukarı taşınmasını içeren bir teknik gündeme gelebilir.

 

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı memelerin mevcut durumuna, hastanın ihtiyaçlarına, elde edilmek istenilen sonuca ve cerrahın tercihine göre farklı tekniklerle uygulanabilir.

Meme dikleştirme ameliyatında en sık kullanılan tekniklerden biri Ters T kesi tekniğidir. Bu teknik ileri düzeyde meme sarkması olan hastalarda meme başından meme altı katlantı çizgisine kadar dikey olarak inen ve katlantı boyunca yatay şekilde ilerleyen bir kesiyle gerçekleştirilir.

Orta sarkıklıktaki memelerin dikleştirilmesi için lolipop kesi tekniği tercih edilir. Bu teknikte meme başı çevresinden başlayarak meme altı katlantı çizgisine doğru dikey şekilde inen bir kesi yapılır.

Memedeki sarkmanın daha az miktarda olduğu hastalarda genellikle yalnızca meme başı çevresine kesi yapılması tercih edilir.

Göğüs dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında uygulanır. Kişi özelinde yapılan planlama doğrultusunda belirlenmiş olan çıkarılması gereken cilt miktarı ve meme başının taşınıp taşınmayacağı başta olmak üzere çeşitli etkenlere göre belirlenen teknikle ameliyat gerçekleştirilir.

Meme dikleştirme ameliyatı kapsamında hasta özelinde ihtiyaçlara ve beklentilere göre meme dokusunun yeniden şekillendirilmesinin yanı sıra doğal ve simetrik bir pozisyonda olacak şekilde meme ucu yeniden konumlandırılabilir. Derideki fazlalıkların alınması memelerin daha güzel ve genç bir görünüme sahip olması açısından önemlidir.

Meme dikleştirme ameliyatı yapılacak olan hastalar memelerinin yalnızca daha dik bir görünüme sahip olmasını değil memelerinin boyutunun ve hacminin artırılmasını da istedikleri takdirde meme dikleştirme ameliyatı meme büyütme ameliyatı ile kombine edilebilir.

Meme bezinin yeterli miktarda ve sarkmanın ileri düzeyde olması halinde meme küçültme prosedürüyle memede toparlanma etkisi yaratılabilir. Eğer memedeki sarkma ileri düzeyde ancak meme bezinin yetersiz ise memenin toparlanmasının yanı sıra silikon protez yerleştirilmesi gerekliliği de ortaya çıkabilir.

 

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Meme dikleştirme ameliyatı temel olarak 18 yaşını doldurmuş, genel sağlık durumunda ameliyata engel bir durumu olmayan ve göğüs toparlatma ihtiyacı bulunan hastalara uygulanabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı;

  • Kilo alıp verme, yaşlanma, hamilelik ve emzirme gibi etkenlere bağlı olarak memelerde sarkma oluşması,
  • Memelerin sarkık, uzamış ve sallanan bir görünüm alması,
  • Memelerdeki sarkmanın, hacim ya da şekil kaybının kişide hoşnutsuzluk yaratması,
  • Meme başının meme altı katlantı çizgisinin altında olması,
  • Memelerden birinin diğerine göre daha aşağıda bulunması halinde uygulanabilir.

 

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası doktorun tavsiyelerine uyulması halinde konforlu bir iyileşme süreci yaşanması mümkündür. Ameliyattan sonra memelerin üzerinde bulunan sutyene benzer sargılar bir süre sonra çıkarılır. Hastalar ameliyattan sonra ortalama 8 hafta sporcu sutyeni giyerler.

Kişi özelinde değişiklik gösterebilmekle genellikle meme dikleştirme ameliyatından sonraki 4 ila 7 gün içinde günlük rutine dönülmesi söz konusu olur. Ameliyattan sonra basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilecek düzeyde ağrı oluşabilir.

Ameliyatı izleyen ilk 5 gün kol bölgesinde ağrı hissedilmesi olası bir durumdur. Ameliyattan sonraki ilk hafta sert ve ani hareketler yapmaktan ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalıdır. İyileşme sürecini olumsuz etkilemesi riski nedeniyle 10 gün süreyle alkol ve sigara kullanılması önerilmez.

Meme dikleştirme ameliyatından sonra uygulama bölgesinde oluşan şişlik ve ödem memelerin elde edilen yeni boyutundan daha büyük görünmesine neden olabilir. Ödem tamamen geçtiği zaman meme dikleştirme ameliyatının sonucu net bir şekilde görülebilmektedir. Doku ödemi nedeniyle memede ve meme başında his kaybı oluşması mümkün olmakla birlikte kalıcı hale gelmesi son derece nadir görülen bir durumdur.

Ameliyattan sonraki ilk 2 hafta yüzüstü yatılması ve araç kullanılması önerilmez. En az 4 hafta boyunca spor yapılmamalı ve spora başlanmadan önce doktor onayı alınmalıdır.

Devamını Oku Yazıyı Kapat
Tedavinizi Şimdi Planlamaya Başlayın
Come2Care sayesinde her üç kişiden ikisi hayallerine kavuşuyor
Hadi Başlayalım!
OPERASYON RESİMLERİ
before & after
S.S.S.

Meme dikleştirme ameliyatının sürer genellikle hastanın genel sağlık durumuna ve memedeki sarkmaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak meme dikleştirme ameliyatı ortalama olarak 2 saat sürer.

Meme dikleştirme ameliyatından sonra elde edilen görünüm uzun yıllar kalıcılığını korumaktadır. Ancak operasyon sonrasında aşırı kilo alıp verme ya da yeniden hamilelik yaşama gibi durumlarda tekrar sarkık görünüm meydana gelebilmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında yapıldığı için hastalar ameliyat esnasında herhangi bir şey hissetmezler. Operasyondan sonraki ilk hafta içerisinde müdahale bölgesinde ağrıların olması son derece normaldir. Bu ağrılar uzman hekim tarafından verilen ağrı kesici ilaçlar ile giderilebilir.

Tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi meme dikleştirme ameliyatı sonrasında da iz kalır.  Meme dikleştirme ameliyatı sonrası kalacak iz uygulanan tekniğe göre değişiklik gösterebilir. Genellikle dikey ya da ters T şeklinde yara izi kalması söz konusu olur. Bununla birlikte meme dikleştirme ameliyatı sonrası erken dönemde belirgin olan kesi izleri hızlı ve sağlıklı bir iyileşme süreci yaşanmasıyla birlikte giderek solar ve belirsizleşir. Ancak yara izinin kalıcılığı konusunda etkili olan birtakım faktörler olduğu unutulmamalıdır. Bunların başında iyileşme döneminde doktorun belirttiği talimatlara eksiksiz bir şekilde uyulması gelir. Ayrıca yara izinin belirginleşmesine neden olabileceğinden güneş ışınlarına maruz kalmamaya ve solaryuma girmemeye özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda doktorun tavsiyesiyle izlerin azalmasına katkıda bulunacak içeriklere sahip kremlerin kullanılması fayda sağlayabilmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası geçici bir his kaybı yaşanması olası ve doğal bir durum olarak kabul edilir. Meme ve meme başında görülebilen his kaybı, meme dikleştirme ameliyatı sonrası iyileşme süreciyle birlikte kendiliğinden düzelir ve eski duyarlılık geri kazanılır. Ancak meme dikleştirme ameliyatı kapsamında meme başının yeniden konumlandırıldığı durumlarda nadir olmakla birlikte duyu kaybı riski vardır. Meme dikleştirme ameliyatının bu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip bir estetik cerrah tarafından, doğru tekniklerle uygulanması durumunda his kaybı oluşması riskinin azaltılması mümkün olmaktadır.

Meme dikleştirme ameliyatı tüm cerrahi prosedürler gibi birtakım zorluklar içerir. Ancak deneyimli bir estetik cerrah tarafından hasta özelinde planlanan bir meme dikleştirme ameliyatı başarılı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Meme dikleştirme ameliyatının zorluk derecesini hastanın sigara kullanması, kronik hastalıkları olması ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi birtakım unsurların da etkilediği bilinmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatı fiyatları operasyonun gerçekleştirileceği hastaneye, estetik cerrahın uzmanlığına, memelerdeki deformasyonun derecesine, uygulanacak tekniğe ve prosedürün kapsamına göre kişi özelinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle göğüs dikleştirme ameliyatı fiyat bilgisi yapılan muayene sonucunda kişi özelinde belirlenmektedir.
Klinik Özellikleri
Havaalanı karşılama
VIP araç transfer hizmeti
Otel konaklama
A-plus hastanelerde tedavi
Son teknoloji tedavi yaklaşımları
Yüksek kalitede sağlık hizmeti
Kişiye özel tedavi
Dikkatli, titiz ve steril
7/24 hasta danışmanlığı
Tercüman ve Rehberlik
Tecrübeli uzman hekim kadrosu
Rahat ulaşılabilir konum
İşlem Sırası

Hangi operasyon ile ilgili destek almak istediğinizi bizlere telefon, whatsapp ve mail yolu ile iletin. 24 Saat içerisinde size geri döneceğiz.

İletişim sayfamızdaki formdan veya Whatsapp'tan yazarak istediğiniz operasyon ile ilgili fiyat bilgisi alabilirsiniz.

En kaliteli seyahat firmaları ile birlikte ülkenizden Türkiye'ye geliş ve dönüş planlamanızı yapıyoruz.

Havaalanına iniş yaptığınız andan itibaren VIP Transfer aracı ile birlikte ekibimiz sizi karşılamaktadır.

A+ sınıf hastanelerde ve alanında uzman doktorlarımız ile birlikte operasyonunuz tamamlanır.

Ameliyat sonrası ve ülkenize döndükten sonra tedavi sürecinin sonucu titizlikle takip edilir.

BUGÜN İLK DANIŞMANIZI REZERVASYON YAPTIRIN